Tükürük Bezi Güncel

Endoskopik Görüntü
Tükürük Bezi Taşı
Endoskopik Görüntü
Parotis (yanak içi) Tükürük
Bezi
ve Kanalı
Endoskopik Görüntü
Submandibuler (Çene Altı)
Tükürük Bezi ve Kanalı

 
Tükürük Bezi İçin Güncelleştirilmiş Bilgiler
 

 • Tükürük bezlerinin kanal tıkanıklıklarında günümüzün en kesin tanı yöntemi, kanalın içerisine endoskopla girilip bakılan sialendoskopi yöntemidir.
 • Sialendoskopi yöntemi sırasında uygun koşullarda aynı zamanda tedaviyi gerçekleştirebilmek de olanaklıdır ve bu sialendoskopi yönteminin en önemli avantajını sağlamaktadır.
 • Tükürük bezi kanallarını tıkayan etkenler her zaman tükürük bezi taşları değildir. Olası diğer etkenlerin ayırıcı tanısı ancak sialendoskopi yöntemiyle en doğru yapılabilir.
 • Tükürük bezi kanallarının tıkayıcı hastalıkları arasında ilk sırada tükürük bezi taşları yer alır. Tükürük bezi taşları her zaman tükürük bezi iltihaplarına yol açmaz. Bu yüzden her tükürük bezi şişmesinde antibiyotik kullanımı gereksizdir.
 • Tekrarlayan tükürük bezi şişmeleri ve tükürük bezi iltihapları ya da uzun sürmüş belirtiler, hastalığının kalıcı olduğu anlamına gelmez. Sialendoskopi ile kanalı tıkayan taş çıkartıldığında, tükürük bezi normale dönebilmektedir.
 • Tükürük bezi taşları sialendoskopi ile çıkartıldıktan sonra taşların tekrarlama olasılığı eskiden sanıldığının aksine daha düşüktür.
 • Tükürük bezi taşları eğer tükürük bezi iltihaplarına yol açmışsa bu taşların endoskopik yöntemle çıkartılmasından sonra, iltihap geçmekte ve belirtiler kaybolmaktadır.
 • Bu bilgiler ışığında günümüzde tükürük bezi taşlarının başvurulacak ilk teşhis ve tedavi yöntemi sialendoskopidir. Bu durumlarda ilk tedavi yöntemi olarak tükürük bezinin ameliyatla çıkartılması günümüzde ileri merkezlerde önerilmemektedir.
 • Tükürük bezlerinin ameliyatla çıkartılması sialendoskopi seçeneğinin bulunmadığı yerlerde hala önerilmektedir.
 • Günümüzde tükürük bezlerinin ameliyatla çıkartılması sialendoskopik girişimin yapılmasından sonra düşünülebilecek en son seçenektir.
 • Sialendoskopi seçeneği ile tükürük bezi taşlarının sanılanın aksine çok önemli bir kısmı tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden sialendoskopi tükürük bezi taşlarında uygulanması gereken ilk seçenektir.
 • Sialendoskopinin uygulanmasıyla taşın çıkartılıp çıkartılamayacağı ancak en kesin bir şekilde anlaşılabilir. Sialendoskopide taşın bir bütün halinde çıkarılamayacak olduğunun saptanması halinde, parçalanarak çıkartılması amaçlanır. Eğer taşın sertliği kırılmasına izin vermiyorsa bu durumda açık ameliyat gündeme gelebilir. Tükürük bezinin tamamının alınacağı klasik ameliyat gerekliliğine böylelikle daha kesin bir şekilde karar verilmiş olur.
 • Tükürük bezi kanalını tıkayan taş veya taşların ultrasonografi ve tomografi gibi radyolojik tanı yöntemleri ile elde edilen bilgileri çoğu kez fikir verir, ancak bazı koşullarda yeterli değildir. Bu durumda sialendoskopik doğrulama kesin tanı için gereklidir.
 • Tükürük bezi taşlarının sialendoskopik olarak çıkartılıp çıkartılamayacağına ancak bu konuda deneyim sahibi, yani sialendoskopi yapmış ve yapmakta olan uzmanlar karar verebilir.
 • Nişantaşı KBB Grubu tükürük bezi taşlarının ve diğer kanal tıkayıcı tükürük bezi hastalıklarının tanı ve tedavisinde ülkemizin 2004 yılından beri öncü kuruluşudur ve en deneyimli merkezidir.
 • Tükürük bezi kanal darlıklarının ve taşlarının çoğu sialendoskopik olarak tedavi edilebilir, ancak hala internet ortamında bu konuyla ilgili yetersiz ve yanlış bilgilere sıkça rastlanılmaktadır.
 • Hastalar çoğu tükürük bezi taşının çıkartılabileceğini öğrendikten sonra, yüksek bir beklenti içerisine girmektedirler. Ancak şu da bilinmelidir ki, günümüzdeki ileri endoskopik olanaklar ve ileri deneyime rağmen endoskopik olarak çıkmayacak taşlar da mevcuttur.
 • Tükürük bezi tümörlerinin tanı ve tedavisinde uygulamada sialendoskopinin henüz yeri bulunmamaktadır.

Başa Dön

 
 
 
 
Untitled Document

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.
İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan KBB Nişantaşı sorumlu tutulamaz.

© Copyright KBB Nişantaşı. Tüm Hakları Saklıdır.
artworks: juvenis